Állásajánlat - kisgyermeknevelő

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére. Feladatai: három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A jogviszony időtartama: várhatóan 2019. májusig tartó határozott idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.

 

Jelentkezési feltételek:

  • önéletrajz,
  • csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA); vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ); vagy csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1), (2d) és (2e) bekezdései alapján,
  • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez,
  • nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

 

Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény szerint.

 

A jelentkezési feltételekben megadott valamennyi dokumentumot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter Intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt valamennyi dokumentum együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen.

 

Kérjük a borítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 2169/2016. valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

 

Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot, hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

 

A jelentkezés határideje: 2016. július 11.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2016. július 18.

Az állás a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

 

Az állással kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet.

 

A pályázati felhívás az NKI honlapján 2169/2016. azonosító számon 2016. június 23. napján megjelenik. 

 
 
 
 
 
Leíratkozna?