Állásajánlat - Óvodapedagógus

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 

 

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan ideig tartó jogviszony.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

 

A munkavégzés helye:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Munkaköri feladatait az Óvodai Nevelés országos Alapprogramjára épített   Helyi Pedagógiai Program, valamint az óvoda éves Munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint, önállóan és felelősséggel végzi.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
 • Büntetlen előélet.
 • Cselekvőképesség.
 • Egészségügyi alkalmasság.

 

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 03. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 05.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (297/2018.), valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

vagy

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.

 

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

 
 
 
 
 
Leíratkozna?