Állásajánlat - Dajka

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 

 

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő dajkai munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

A munkavégzés helye:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Az óvodás gyermekek gondozása.
 • A nevelő-oktató munka segítése.
 • Takarítási feladatok ellátása.

Az illetmény megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. és XXXIII. tv., köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései szerint történik.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, óvodai dajka szakképzettség.
 • Egészségügyi alkalmasság, cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet.
 • Betöltött tizennyolcadik életév.

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:            2018. augusztus 12.

A pályázat elbírálásának határideje:              2018. augusztus 14.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (321-2018.), valamint a munkakör megnevezését: dajka.
 • Elektronikus úton a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget és egyéb szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

pdfPályázati felhívás

 
 
 
 
 
Leíratkozna?