Állásajánlat - Óvodapedagógus

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
   

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör be­töltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2018.11.05 - 2019.08.31-ig tartó jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

A munkavégzés helye:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Munkaköri feladatait az Óvodai Nevelés országos Alapprogramjára épített Helyi Pedagógiai Program, valamint az óvoda éves Munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint, önállóan és felelősséggel végzi.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irány­adók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tar­tózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
 • Büntetlen előélet.
 • Cselekvőképesség.
 • Egészségügyi alkalmasság.

A munkakör legkorábban 2018. november 05. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 25.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (417-­2/2018.), valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.

vagy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másola­tok.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pá­lyázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

 
 
 
 
 
Leíratkozna?