Állásajánlat - Pedagógia asszisztens

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 

 

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő pedagógia asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, 2019.09.02-től

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

A munkavégzés helye:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A pedagógiai munka segítése.
 • A gondjára bízott gyermekek testi épségének megőrzése.
 • A gyermekek fejlesztésében való közreműködés az óvodapedagógus iránymutatásai szerint.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztensi szakképesítés.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
 • Büntetlen előélet.
 • Cselekvőképesség.
 • Egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, gyógypedagógiai asszisztensi szakképesítés.
 • Pedagógiai végzettség, vagy annak megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása.

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (264-2/2019.), valamint a munkakör megnevezését: 1 fő pedagógiai asszisztens.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
 • Bejegyzés mentes, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. (A nyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról)

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

docxPályázó adatkezelési nyilatkozata

 
 
 
 
 
Leíratkozna?