Állásajánlat - Szociális asszisztens

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 

 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 részére szociális asszisztens munkakör betöltésére.

Feladatai:

 • segítő tevékenységét a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások területén végzi
 • közreműködik természetben nyújtott támogatások felhasználásában, elszámolások elkészítésében
 • más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatásokat, ellátásokat közvetít,
 • adminisztratív tevékenységek elvégzése, stb.

A jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű kinevezés

Pályázati feltételek:

 • középfokú iskolai végzettség – 15/1998. NM rendelet II. rész. I. Alapellátások, 1/a. Család- és Gyermekjóléti Központ, szociális asszisztensre vonatkozó szakképzettség valamelyike
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdései alapján
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

Bérezés:

 • a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2244/2019., valamint a munkakör megnevezését: szociális asszisztens.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázatok beérkezésének határideje 2019. augusztus 05.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet.

 
 
 
 
 
Leíratkozna?