Állásajánlat - Esetmenedzser

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 

 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére esetmenedzser munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Központba.

Feladatai:

 • családgondozás,
 • egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése
 • bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet.

A jogviszony időtartama:

 • 1 fő határozatlan idejű kinevezés

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés – 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - esetmenedzserre vonatkozó képesítési előírások valamelyike,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn

Bérezés:

 • a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2197-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.


A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.


A pályázatok beérkezésének határideje 2019. szeptember 25.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2197-3/2019. azonosító számon 2019. szeptember 10. napján megjelenik.

 
 
 
 
 
Leíratkozna?