Állásajánlat - Családsegítő

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 

 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre, családsegítő munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Feladatai:

 • családgondozás,
 • egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése
 • bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

A jogviszony időtartama:

 • 1 fő határozatlan idejű kinevezés

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőre vonatkozó képesítést igazoló oklevél másolat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Pályázati részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Bérezés:

 • a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2198-5/2019., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 25.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a NKI honlapján 2198-5/2019. azonosító számon 2019. szeptember 10. napján megjelenik.

 
 
 
 
 
Leíratkozna?