2011.05.06.: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet - Rendelőintézet költöztetése

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
cimer3

Ajánlatkérési hírlevél

www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000

A J Á N L A T K É R É S

Tisztelt Ajánlattevő!

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet/Ajánlatkérő/ (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13, a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

Rendelőintézet költöztetése

Ajánlattételi felhívás (WORD DOC)
Ajánlattételi felhívás (PDF)

Leíratkozna?