Csapadékvíz-elvezetés Tiszaújvárosban

kr csapadek 4Ivóvíz csőátvezetés készül a Sajó úti csapadékvíz-elvezető árok fölött.

A víz hatalmas károkat tud okozni, főleg, ha hirtelen zúdul le nagy mennyiségben. Szerencsére a nagy tiszai árhullámokat nem, de az özönvízszerű villámárvizeket mi, tiszaújvárosiak is megtapasztalhattuk az elmúlt években. Hiába az időjárás-előrejelzés, a természet kiszámíthatatlan, és bár a meteorológusok ma már időben figyelmeztetnek, mégsem tudunk mindenre, mindig készülni, jól felkészülni.

Az ország több települését is elöntötte a víz a múlt héten, ám városunkat eddig még megkímélte. A szakemberek és a városvezetés folyamatosan vizsgálják településünk csapadékvíz-elvezető rendszerének teljesítőképességét és keresik a megfelelő műszaki megoldást arra, hogy a jövőben sehol se lehessen a víz az úr.

„Lehetőségeinkhez mérten próbálunk optimális körülményeket teremteni és műszaki megoldásokat találni a csapadékvíz elvezetésére a jövőben. Úgy gondolom, hogy ezzel komolyan és kiemelten kell foglalkozni, kidolgozva egy hosszútávú, több éves koncepciót, amit minden évben lépésről-lépésre haladva kell megoldani” - mondta dr. Fülöp György polgármester azon a helyszíni egyeztető megbeszélésen, melyen szakemberekkel együtt járták körbe a helyszínt, a Sajó gát tövében lévő „gátőrházat” és az azt övező területet.

- A klímaváltozás miatt az elmúlt években már néhányszor megtapasztalhattuk, hogy amikor özönvízszerű eső van, akkor Tiszaújvárosban a csapadékvíz milyen problémákat tud okozni, ezért az elmúlt időszakban elkezdtünk komolyan foglalkozni azzal, hogy ezt a problémát valamilyen módon kezeljük - nyilatkozta lapunknak dr. Fülöp György polgármester. - Kijöttünk ide az illetékes szakemberekkel, hiszen elkezdődött egy beruházás, egy vezeték kiváltása, illetve áttekintettük azt a technológiai mechanizmust, ami alapján a város csapadékvize elvezetődik. Most itt a helyszínen is arra kértem a szakembereket, hogy az elkövetkező időszakban intenzíven foglalkozzunk ezzel, hiszen várhatóan a város bővülni fog, reményeink szerint telkeket osztunk, és újabb ingatlanok épülnek, tehát át kell gondolnunk, megoldást kell találnunk, hogy egy esetleges özönvízszerű esőzés esetén a csapadékvíz ne okozzon problémát. A város vezetőinek azon kell dolgozniuk, hogy amikor megvannak a szakemberek által készített megfelelő műszaki megoldások, akkor előteremtsük a pénzt. Ha kell, akkor saját forrásból, ha kell, akkor pályázat útján, így, vagy úgy, de ez nagyon fontos, égető probléma.

- Hogy kerül a csapadékvíz a gáton túlra? Hogyan működik jelenleg a rendszer?

- Normál esetben Tiszaújvárosból itt, a Sajó úti övárkon keresztül gravitációsan folyik át a gát túloldalára a csapadékvíz - válaszolta Nagy Gábor, a Tiszaszolg 2004. Kft műszaki és szolgáltatási vezetője. - Árvíz esetén, illetve nagyobb mennyiségű, intenzív esőzéseknél, nyomott ágon, szivattyúval történik az átemelés. Három Ganz típusú szivattyúnk van, mind a három 0,75 köbméter/szekundum teljesítményű.

- Miért van az, hogy amikor Tiszaújvárosban jön egy özönvízszerű esőzés, akkor a rendszer nem bírja elvezetni a vizet olyan tempóban, hogy ne maradjon ott az utcákon?

- Tiszaújvárosban, mint ahogy az országban több településen is az özönvízszerű esőzések hatására, illetve a megnövekedett burkolt felületek hatására a csapadékvíz mennyisége felgyülemlik, a csapadékvíz-elvezető hálózat pedig lassabban, illetve nehezen vezeti el ezt a hatalmas mennyiségű vizet. Tavaly, illetve az idei évben is tervezzük a fejlesztéseket, hogy ezt a problémát megoldjuk. Tavaly már megvalósult a szivattyútelep felújítása, idén pedig egy átereszt szüntetünk meg itt, a Sajó úton, de a továbbiakban is próbálunk mindennel védekezni, hogy a lehető legminimálisabbra tudjuk csökkenteni a kiöntések, elöntések számát.

- Itt a területen munkálatok zajlanak. Ez már annak a beruházásnak a része, ami megoldhatja a problémát?

- Ez egy kisebb beruházásnak tekinthető, a folyamat kezdő lépésének - mondta Török László, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési munkatársa. - Arról van szó, hogy ennél az áteresztőnél visszaduzzasztás alakult ki, amikor tavaly és az azt megelőző évben hirtelen özönvízszerű csapadék hullott. Gyakorlatilag nem volt olyan mértékű a csapadékvíz rávezetés a szivattyútelepre, mint amilyennek kellett volna lennie, ezért az átvezetést elbontjuk. Azonban itt egy ivóvízvezeték is halad, amely nem öntartó a gátőrtelep felé, ezért egy csőhíd készítése is szükséges, illetve az ivóvízvezeték azon történő átkötése.

- Ez megoldja az eddigi problémákat?

- Részben. A visszaduzzasztást megakadályozza, ez teljesen nyilvánvaló, de további szivattyútelepi átalakításokra és kapacitásnövelésre lesz szükség annak érdekében, hogy ez a helyzet ne álljon elő mégegyszer a város területén.

- Vannak már tervek?

- A szivattyútelepi fejlesztések egy részére már elkészült egy ajánlat, ennek nyomán további tervezésekre nincs szükség, itt egészen egyszerűen csak a forrást kell biztosítani, és akkor megindulhatnak a fejlesztések. A másik része, ami a töltéstestet érinti, annál bizony komoly tervezési munkára van szükség, mert ott egy olyan csőszakaszt kell kiépíteni, amelyik a töltésen keresztül a hullámtéri vezérárokba viszi le a csapadékvizet. Az egy nagyon komoly engedélyeztetési eljárás lesz a katasztrófavédelemmel, illetve a vízügyi hatósággal.

- A jelenlegi munkálatokkal, amit itt láthatunk a Sajó úti csapadékvíz-elvezető mentén, mikorra végeznek?

- Szerződés szerint június 30-ára kell elkészülnie ennek a csőátvezetésnek, és addig kell elbontani az átereszt. Amennyiben ezt az időjárás lehetővé teszi, el is végzik. Ez nem egy óriási munka, de szerencsére találtunk olyan szakkivitelezőt, aki ezt szakszerűen végrehajtja. A szakszerűség itt alapvetően a vízvezeték átkötéséről szól, tudniillik annak az üzembiztonságát semmilyen módon nem lehet veszélyeztetni.

berta