Nem rendült meg a költségvetés

kr ules 1Harminc napirendi pontot tárgyaltak meg.

A járványügyi veszélyhelyzet miatt háromhónapnyi szünet után tartott újra ülést Tiszaújváros képviselő-testülete. A június 30-ai tanácskozáson a kényszerszünet következtében igen sok megtárgyalni való várt a grémiumra. Tekintettel keddi lapzártánkra ezúttal csak a pénzügyi tárgyú és a személyi jellegű döntéseket ismertetjük, a továbbiakról későbbi számainkban tudósítunk.

Az ülés kezdetén Dr. Fülöp György polgármester mondott köszönetet mindenkinek, aki tevékenyen vett részt a koronavírus-járvány elleni védekezésben.

Személyi döntések

Ugyancsak a polgármester adott tájékoztatást a zárt ülésen történtekről, melyen informális egyeztetést is tartottak a képviselők. Dr. Fülöp György egyebek mellett bejelentette, hogy az augusztusi Városnapokra ezúttal nem hívják meg partnervárosaink küldöttségeit, augusztus 20-a alkalmából sem adományoz a testület kitüntetéseket (az ágazati kitüntetéseket adják majd át), de a Szent István napi ünnepi programokat a hagyományoknak megfelelően szeretnék megrendezni.

Személyi ügyekben is határozott a testület. A TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője, Ódor Istvánné augusztus 1-jével nyugállományba vonul, helyére Kósa-Tóth Zoltánt, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (TIK) jelenlegi igazgatóját nevezte ki a testület. A TIK igazgatói posztjára pályázatot írnak ki, ennek sikeréig Molnárné Tóth Anita, az intézmény gazdasági igazgató-helyettese kapott vezetői megbízást, az ő eddigi feladatait pedig Vámosi Erika látja el.

Az ülés nyilvános szakaszában is hozott személyi döntést a testület. Ennek értelmében Mátyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója újabb öt évre kapott vezetői megbízást.

Zárszámadás, maradvány

A pénzügyi kérdések tárgyalását az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval kezdte a testület. A polgármester által jegyzett előterjesztés fő megállapítása, hogy az önkormányzat a kötelezően előírt, valamint önként vállalt feladatit jó színvonalon látta el, fizetőképessége folyamatos volt.

A gazdasági évet több mint 1,4 milliárd forint költségvetési maradvánnyal, csaknem 900 millió forint értékpapír-állománnyal zárta az önkormányzat. Tavaly is igen jelentős mértékű, közel 1,5 milliárd forintos fizetési kötelezettség terhelte a várost szolidaritási hozzájárulás címén. E kötelezettség idén is sújtja az önkormányzatot.

A költségvetési bevétel 2019-ben 8.463 millió forint volt, ezt 3.440 millió forint finanszírozási bevétel (értékpapírok értékesítése, adómegelőlegezés) egészítette ki. Egészségügyre, szociális ellátásra, az intézmények működtetésére, városüzemeltetésére, igazgatásra, városfejlesztésre 8.049 millió forintot költött a város.

Az eredeti költségvetés főösszege mintegy 11.140 millió forint volt, ez a többszöri módosítás eredményeképpen végül csaknem 12,3 milliárdra változott. A 11,9 milliárd forintos bevétel több mint 52 százalékát a közhatalmi bevételek adták, ezen belül a helyi iparűzési adó meghaladta a 4,5 milliárd forintot. Jelentős - 1 milliárd forint - volt az előrehozott adó címén elszámolt bevétel is. Értékpapír értékesítéséből csaknem 2,4 milliárd forint származott, az igénybe vett 2018. évi pénzmaradvány meghaladta az 1 milliárd forintot.

A 10,4 milliárd forintot meghaladó költségvetési kiadások 70,5%-a (7,4 milliárd forint) működére, 6,4%-a - 665 millió forint - felhalmozásra (felújításokra, beruházásokra) fordítódott. A finanszírozási kiadások 23%-os arányt képviseltek, s meghaladták a 2,4 milliárd forintot.

A képviselő-testület jóváhagyta a 2019. évi pénzmaradványt is, mely meghaladja az 1,4 milliárd forintot, ez azonban szinte teljes egészében már beépült az idei költségvetésbe, illetve az intézmények kötelezettségvállalásainak fedezetéhez szükséges. A tényleges szabad maradvány így alig haladja meg az 1,2 millió forintot, melyet a működési céltartalékba helyezett a testület.

Továbbra is stabil a költségvetés

A múlt (zárszámadás) után a jelennel, illetve a jövővel foglalkozott a testület, módosítva az idei költségvetést, melynek februárban elfogadott főösszege mintegy 10,4 milliárd forint volt. Ez most csaknem 600 millió forinttal növekedett, s meghaladja a 11 milliárd forintot.

A költségvetési bevételek tervszáma csökkent, s ez döntően a gépjárműadó korábban az önkormányzatot megillető 40%-ának állami elvonásából ered. A város ezáltal 53 millió forinttól esik el, másképp fogalmazva, a tiszaújvárosiak gépjárművük után ennyi adó fizetnek be a Járvány Elleni Védekezés Alapba.

A finanszírozási bevételek viszont nőnek, értékpapír vásárlásából mintegy 600 millió forintot tervez az önkormányzat. Ez utóbbi azonban kiadás oldalon is jelentkezik.

E napirendi pontot tárgyalva további döntéseket is hozott a testület. Ezek többsége határidőmódosítás, melyek a koronavírus-járvány miatt váltak szükségessé. A járvány okán marad el a „szokásos” nyári juttatás is, ugyanakkor a védekezés frontvonalában dolgozók egyszeri jutalomban részesülnek.

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Lévay út 1-11. sz. épület előtti járda, út, kerékpárút és parkoló rekonstrukciójára, mivel a terület kialakítása forgalomtechnikai szempontból nem megfelelő, a burkolat repedezett, egyenetlen, a vízelvezetés problémás.

A pályázati kiírás szerint a vissza nem térítendő támogatás mértéke függ az egy lakosra jutó adóerő-képességtől, ennek megfelelően Tiszaújváros 50%-os támogatást kaphat, ennek maximális összege bruttó 40 millió forint lehet.

A tervezői költségvetés szerint a beruházás bruttó 67 millió forint, de ez tartalmazza a nem támogatható növénytelepítési, tereprendezési munkákat is. Ennek alapján mintegy 30 millió forint támogatás igényelhető, melyhez további 37 millió forint saját forrást különített el a testület.

A költségvetés tárgyalása során Steinerné Vasvári Éva, a Fidesz-KDNP – Városért Egyesület frakciója nevében javasolta, hogy a környezetvédelem és az energiatakarékosság jegyében az önkormányzat vizsgálja meg miként lehetne „napelemesíteni” a Polgármesteri Hivatal épületét. E javaslatot Dr. Fülöp György kiterjesztette az összes önkormányzati középületre. A vizsgálat alapján az év végén készülhet javaslat a témában.

Ferenczi László