Százmilliós vezetékfelújítás

kr vezetekA fűtési szezonban esetleg bekövetkező üzemzavar elhárítására is felkészült a cég.A legutóbbi - már a fűtési időszakban történt - vezetéklyukadás is jelezte, hogy nagy szükség van a távhőrekonstrukció folytatására. Lesz-e folytatás, kérdeztük Ódor Istvánnétól, a szolgáltató TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezető igazgatójától.

- A napokban készült el a 2018. évi vezetékrekonstrukció tervezete, mely nem tekinthető még véglegesnek, de nagy valószínűséggel ezeket a munkálatokat hajtjuk végre jövőre - válaszolt az ügyvezető. - A helyszínek kiválasztásakor azokra a szakaszokra koncentráltunk, ahol az elmúlt időszakban többször is történt meghibásodás, így álláspontunk szerint indokolt a vezetékek cseréje. Tekintettel a tervezett munkák várható bekerülési értékére, a tényleges kivitelezésre a pályázat kiírásakor rendelkezésünkre álló pénzügyi fedezet függvényében teszünk javaslatot.

- Milyen nagyságrendű munkálatokról van szó, és hol tervezik ezeket?

- Csaknem 100 millió forint értékű rekonstrukcióban gondolkodunk, hét helyszínen, több mint egy kilométeres nyomvonalon, ami 2 kilométernél hosszabb vezetékszakaszt jelent. A nyomvonalhossz tekintetében a legnagyobb volumenű munkálatokat a Rózsa út - Juhar köz - Bethlen út térségében tervezzük. Itt primer gerincvezeték-csere és több bekötővezeték-csere szerepel a tervben. A költségeket tekintve a Szt. István út 11. sz. és az Alkotmány köz 1. sz. közötti primer gerincvezeték cseréje a legnagyobb felújítás. Ebben a térségben az Alkotmány köz 3-9. sz. és a Bolyai köz 2. sz. épület között lesz még egy gerincvezeték-csere, és ebben a körzetben tervezzük több bekötővezeték cseréjét is.

- A kivitelezés - tekintettel a fűtési időszakra - leghamarabb a jövő nyáron indulhat, de, ahogy a legutóbbi üzemzavarok is mutatják, időközben, fűtési szezonban is történhetnek meghibásodások. Ezek javítására mennyire felkészültek?

- A közelmúltban felmértük a távfűtési vezetékhálózat meghibásodása esetén a javításra rendelkezésre álló anyagok körét és megállapítottuk, hogy az előreszigetelt csövekből és egyéb anyagokból elegendő raktárkészlettel rendelkezünk.