Őszi közmeghallgatások városrészenként

kr kozmeghallgatas 1Tisza-part városrészben is felújították a társasházakat.Ahány helyszín, annyi hangulat - állapítható meg a képviselő-testület őszi közmeghallgatás- sorozata után.

Csendes Tisza-part

Tisza-part városrészben negyedórát sem tartott a közmeghallgatás, mivel a lakosság részéről megjelentek közül senki sem kért szót, így csak a szokásos polgármesteri tájékoztató hangzott el a rendezvényen.

Bráz György elmondta, változatlanul a bekötőút és az úgynevezett központi épület felújítása a legfőbb feladat. A tervek elkészültek, de két dolog hátráltatja a végrehajtást. Egyrészt, hogy a létesítmények nem az önkormányzat tulajdonában vannak, másrészt, hogy szolidaritási hozzájárulás címén az állam 1,7 milliárd forintot elvon a várostól, az adóerőképesség alapján pedig mintegy 1 milliárd forinttól esik el az önkormányzat. A korábbi évek takarékos gazdálkodásának, az átgondolt fejlesztéspolitikának és a helyi gazdaság jó teljesítményének köszönhetően a város költségvetése azonban stabil, kötelező és önként vállalt feladatainak magas színvonalon tesz eleget az önkormányzat, a felújítások, beruházások tekintetében azonban ez az esztendő az újratervezés éve - hangsúlyozta a polgármester. (E gondolatokat a másik két közmeghallgatáson is megosztotta a résztvevőkkel Bráz György.)

A polgármester hozzátette, örömteli, hogy a városrész lakói is tesznek környezetükért, részben önerőből, részben önkormányzatai támogatásból három társasházi épületet is felújítottak, s ezzel rendezettebbé, esztétikusabbá vált a városrész kapujának számító terület.

Újváros újratöltve

A Városházán rendezett közmeghallgatás jóval „mozgalmasabb” volt az előző napitól. Nem csupán a felszólalók száma miatt - 4-en kértek szót -, hanem a felvetett javaslatok, problémák számosságát illetően. Közel három tucat észrevétel érkezett a lakosság köréből.

Előtte azonban a polgármesteri tájékoztató hangzott el, melyben Bráz György arról számolt be, hogy a durva állami beavatkozás, forráselvonás ellenére mintegy 1 milliárd forint értékű felújítás, beruházás valósult meg 2017- ben a városban és további közbeszerzési eljárások vannak folyamatban. A polgármester kitért az uniós pályázatokra is. Mint mondotta, a város „nagy” pályázatai közül eddig kettőt „elkaszáltak”, a bölcsőde korszerűsítésére, és az ipari park fejlesztésére nem érkezik pályázati forrás. A Tiszaújváros és Polgár közötti kerékpárút építésére, a Sportcentrum energetikai korszerűsítésére, a járóbeteg szakellátás fejlesztésére, valamint a két állami fenntartású általános iskola épületeinek energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázatokról még nem született döntés. A polgármester megjegyezte, nincsenek illúziói a pályázatok sikerét illetően. Ennek alátámasztásaként elmondta, Polgár pályázatát már hónapok óta pozitívan bírálták el a kerékpárút ügyében, a tiszaújvárosi pályázat körül azonban csak síri csend van.

Az ülésteremben a tájékoztatót követően nem a csend honolt, a négy felszólaló összesen több mint 30 problémát, javaslatot, észrevételt vetett fel.

Ezek jelentős része a közlekedéssel, a forgalomtechnikai szabályozással függött össze. Elfoglalják a forgalom elől elzárt területeket, gyorsan hajtanak ki a körforgalmi csomópontokból, a Béke út két középiskola közötti szakaszán - annak szűk volta miatt - az egyik oldalon meg kellene tiltani a parkolást, az útkereszteződéseknél felfestéssel kellene jelezni az 5 méteres parkolási határvonalat, a Kertváros lakó-pihenő övezetbe sorolt területein meg kell szüntetni az elsőbbségadás kötelező jelzőtáblákat (lásd még Cenzúra, cezúra című írásunkat) - sorjáztak az észrevételek, javaslatok.

A közterületekkel kapcsolatban is több témát vetettek fel a felszólalók. Például, hogy a Szederkényi út 13-15-17. sz. mögött, megerősített, felújított, járdára lenne szükség, a városközpontban, a piac környezetében több hulladéktároló konténerre van szükség, s azokat zárhatóvá kell tenni, nem megfelelő a Karinthy utca felújítása, már az aszfaltozást megelőzően is megsüllyedtek a csatornafedelek. A felvetések többségére „a hivatal majd megvizsgálja és intézkedünk” típusú válasz érkezett. Két témakörben ennél több is elhangzott. Arra a kérésre, javaslatra, hogy tekintettel a sok tiszaújvárosi ápoltra az önkormányzat nyújtson támogatást a nemesbikki református idősek otthonának, a polgármester azt mondta, „nehezen kivitelezhető”, ami nemleges válaszként is felfogható. Konténerügyben azonban várható előrelépés, legalábbis a társasházak tekintetében. Bráz György közölte, az önkormányzat programot indít a hulladékgyűjtők zárhatóvá tétele érdekében, támogatást is nyújtva a lakóközösségeknek.

Szelíd Szederkény

„A hosszú beszéd a székeket, a rövid a szíveket mozgatja meg”- mondta a tiszaszederkényi közmeghallgatás elején Bráz György, és a szederkényiek „vették a lapot”, mindössze fél óráig tartott az esemény. Ám ennyi idő is elegendőnek bizonyult arra, hogy köszönőszavak hangozzanak el a református egyházközségnek nyújtott támogatásért, az Ady út felújításáért, a „fitnesz-ligetek” létesítéséért.

Jutott idő a problémák sorolására, a javaslatok megfogalmazására is. Egy ideje átható, szúrós szag árad az ipari park felől, égető szükség lenne a Dózsa György úti járda felújítására, a wifi elérhetőségre a művelődési házban, a Petőfi klub „beüzemelésére”, „ráncfelvarrás” helyett a kerékpárút teljes felújítására.

Egy látszólag mellékes téma is felvetődött, ám ez az egész várost, sőt a térséget is mélyen érintő kérdéssé terebélyesedett. Egy egyébként nem dohányzó felszólaló saját közvélemény- kutatásának eredményét osztotta meg a résztvevőkkel. E szerint a városrészben megforduló turisták és az egyre nagyobb számban megjelenő vendégmunkások többsége leginkább egy dohányboltot hiányol Szederkényben. Ezzel összefüggésben a polgármester elmondta, nagy változások előtt áll Tiszaújváros, sok kérdéskört kell újragondolni a kereskedelem, a szolgáltatások terén is, ha megkezdődnek a remélt petrolkémiai és egyéb beruházások. Ahogy fogalmazott: „Ha bekövetkezik majd, és én nagyon remélem, hogy bekövetkezik, hogy nagyobb volumenű beruházásokat jelent be a MOL, amit Tiszaújvárosban kíván megvalósítani, akkor nagyon sok minden változik meg, nagyon rövid idő alatt mindannyiunk életében.”

Hok Csaba - nem képviselőként, hanem intézményvezetőként - is változtatást javasolt. Azt kérte, hogy legalább 5 perccel hamarabb induljon Szederkényből a fél nyolcas helyi járat, mert a tanulók a jelenlegi menetrend miatt gyakran nem érnek be az iskolába a házirendben előírt ¾ 8-ra.

Ferenczi László