Társasházi tervek

kr tarsashazakTöbb gond is feszíti a lakóközösségeket.Pénzügyekről, kintlévőségekről, felújításokról, azok támogatásáról, kivitelezéséről esett szó egyebek közt a társasházak közös képviselőinek rendezett közgyűlésen. Az aktuális témákról Csoma Bertalannal, a Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesületének elnökével beszélgettünk.

- Kezdjük azokkal a támogatásokkal, melyek révén több lakóépület is elvégezhette energetikai, épületgépészeti korszerűsítési munkálatait az elmúlt években.

Alapos támogatások

- Az épületfenntartási alap továbbra is az önkormányzattól kapott 37 millió forintból és annak kamataiból gazdálkodik. A társasházak idén is május 31-ig nyújthatják be pályázataikat, erről írásban értesítjük őket, és amikor megtörtént a műszaki átadás, akkor utaljuk az összeget. Tavaly megszűntek az állami pályázatok, ennek ellenére több tulajdonközösség is belevágott különböző felújítási munkákba, elsősorban végfal szigetelésbe, csőrendszer-cserékbe, hőszigetelt ajtók, ablakok cseréjébe, lábazatjavításba. Idén is nagy szerepe lesz az alapnak, mivel elfogytak az állami támogatások, és az önkormányzati támogatás is véges. A saját erejükre és az épületfenntartási alapból pályázható összegre lesznek utalva a tulajdonközösségek. Terveink szerint 20-26 millió forint közötti összegre lehet majd pályázni. A számoknál maradva, 26 millió forint a tulajdonközösségeknél lévő kintlévőségünk. Körültekintően gazdálkodnak az alappal, fegyelmezetten fizetnek, a fizetési készség 99 százalékos, egy társasház esetében volt egy kis csúszás, ám ennek a rendezése is folyamatban van.

Szakemberhiány

- Korábban említette, hogy a felújításoknál nem feltétlenül a pénz okoz gondot, hanem, hogy nincs, aki elvégezze a munkát. A szakemberhiányra van valamiféle megoldásuk, tervük?

- A pénzhiány mellett esetenként valóban azzal szembesültünk, hogy nincs kivitelező. Már a nyáron érzékeltük, hogy az építőipari tevékenységeknél az ország nyugati részéből érkeztek olyan ajánlatok, melyek komplett brigádokat vittek el egyes vállalkozóktól. A hirtelen fellépő munkaerőhiányt sokszor nem is tudták pótolni, ezért több tulajdonközösség kérte a hitel átütemezését a beruházások meg nem valósulása miatt a következő évre, azaz 2018-ra. A TiszaSzolg 2004. Kft.-hez levélben fordultunk ez ügyben, mert több közösség árajánlatot szeretne kérni - még a részközgyűlések előtt - az épületek fenntartásával öszszefüggő munkák elvégzésére. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a közösségek és a képviselők elégedettek a cég embereinek felkészültségével és szakértelmével, ezért szeretnék, ha a felújítást, karbantartást olyanok végeznék, akik itt helyben vannak, ismerik az épületek szerkezetét, gond estén pedig rövid időn belül rendelkezésre tudnak állni.

Szemétügy

- A kukák körül felgyülemlett szemét, illetve a zárható kukák ügyében történt-e előrelépés?

- Előrelépésről nem tudok beszámolni, továbbra is több társasház kéri, hogy az edények zárhatóságát valósítsuk meg, ha lehet. A Krónikában megjelentekre is utalva én úgy gondolom, hogy nagyon helyes irány fogalmazódott meg, amikor mindenkinek a felelősségét hangsúlyozzák a város tisztaságával, rendjével kapcsolatban. Fel kell ismerni a tulajdonosoknak, hogy van egy szemétszállítási rend, egy szolgáltató, annak pedig jogai, és ezeket mindenképpen próbálja érvényesíteni a tulajdonközösségek felé. A közösségeknek lehetőség szerint ezeknek meg kell felelniük annak érdekében, hogy ne legyen a város szemetes. A hulladéktároló edények zárhatóságának pénzügyi része is van. Arról is dönteni kell, hogy a „ketrecek” mennyire illenek bele a városképbe, ha meg nem, akkor mit tudunk helyette kitalálni.

berta