Bekötőút, kötözködés, köszönet

kr kozmeg 1
Tisza-part városrész nagy problémája a bekötőút állapota.

Május 8-10. között tartotta tavaszi közmeghallgatás-sorozatát városunk képviselő-testülete. Sorrendben Tisza-part városrészben, a Városházán, majd Tiszaszederkényben szembesültek a képviselők a lakossági észrevételekkel, javaslatokkal.

Mozgalmas Tisza-part

A három helyszín közül ezúttal vitathatatlanul Tisza-part városrész „vitte a prímet”. Igaz ez a résztvevők és az általuk felvetett problémák, észrevételek számára egyaránt.

A városrész vélhetően legnagyobb - és lassan egy évtizede fennálló - problémájának elébe ment Bráz György polgármester. Szokásos bevezetőjében elmondta, a szolidaritási hozzájárulás, az állami elvonások, illetve a helyi gazdaság fejlesztése érdekében végrehajtott adócsökkentés együttesen több mint 3 milliárd forintos bevételkiesést jelent az önkormányzat számára. Ezt a felújítások, fejlesztések sínylik meg, többet át kell ütemezni, többet át kell gondolni. Ilyen a településrész bekötőútja is, melyen ismét csak kátyúzásra futja. „A régi álmok megvalósulása leghamarabb 2019-ben lehetséges” - tette hozzá a polgármester. A bekötőút felújítása mellett ilyen a térfigyelő rendszer fejlesztése vagy az úgynevezett „központi épület” rendbetétele. Ez utóbbi azonban magántulajdonban van, így az önkormányzat mozgástere igencsak szűk.

A városrész azonban így is mozgalmas időszak elé néz - mondta Bráz György. Épül, szépül a vízibázis, felújítják a szállodát. A MOL beruházásai szintén hatással lesznek a városrészre is. Részben, mert a kivitelező cégek itt is számolnak szálláshelyekkel, továbbá a rekreációs lehetőségek is vonzóak lehetnek a leendő munkásoknak. Ez persze további feladatokat ró az önkormányzatra, de például a rendőrségre is, mert meg kell őrizni a biztonságot. A közlekedésbiztonságot is, mellyel már most hadilábon állnak Tisza-parton. Az utóbbi időben rendkívül megnövekedett ugyanis a forgalom, különösen a Tiszavirág úton. Holott ez lakó-pihenő övezet (tábla is jelzi), gyakorlatilag átmenő forgalom nem is lehetne itt - hangzott el. Ráadásul az autósok fittyet hánynak a sebességkorlátozásra, ami rendkívül megnöveli a balesetveszélyt, különösen a vizes szezon beindulásával, mivel nagyon sok gyermek közlekedik az úton.

Dr. Kalapos István a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője - egyetértve a polgármesterrel - forgalomtechnikai felülvizsgálatot javasolt, s nyitott volt abban a kérdésben is, hogy legyen gyakrabban ellenőrzés a városrészben.

Bírálat érte a közvilágítást, a fásítást is. A lakók aggódnak és tanácstalanok az erőmű bontásával összefüggő robbantások ügyében is. Különösen, hogy nem tudják, kihez fordulhatnak esetleges kárigényükkel. Többen aggódnak a jelképpé - már inkább emlékké - vált négy kémény miatt is. Szeretnék, ha megmaradnának. Ez utóbbira nem sok esélyt látott a polgármester, a többi kérdésben pedig intézkedést, illetve tájékoztatást ígért.

Magánmeghallgatás

A Városházán tartott másnapi közmeghallgatás lényegében Dusza László meghallgatására redukálódott, mivel a lakosság részéről csupán ő jelent meg.

A nyilvános fórumok állandó szereplője ezúttal közvilágítási, közlekedési és közterületi problémákat vetett fel sajátos modorában.

Beszámolt továbbá arról, hogy április végén demonstrációt tartott a rendőri vezetők ellen egy tavalyi kutyatámadás szerinte nem megfelelő kivizsgálása miatt. Ez utóbbira dr. Kalapos István reagált, mondván az ügyben egyedi büntetőeljárás folyik. A városi rendőrkapitány hozzátette, Dusza úr konzekvensen inzultálja a rendőrséget, a megkereséseire, panaszaira adott válaszokat soha nem fogadja el. A témában komoly verbális adok-kapok alakult ki, melynek végén a rendőrkapitány figyelmeztette vitapartnerét, jól gondolja meg, miket állít és terjeszt a rendőrségről, mert valótlanságainak akár jogi következménye is lehet.

Közösségi köszönet

„Szúnyogmentes jó estét kívánok!”. E köszönéssel nyitotta meg Bráz György a tiszaszederkényi közmeghallgatást, s nem véletlenül. Tisza-part városrészben és a Városházán is terítéken voltak ugyanis a vérszívók, illetve gyérítésük, irtásuk. (A témával kapcsolatban lásd Kerékgyártó István „A szúnyogirtás tudománya” című írását a 7. oldalon!)

A polgármester ugyanakkor örömmel jelentette be, hogy az egykori „alsós iskolaépületben” elkészült a Petőfi klub névre keresztelt, közösségi célokat szolgáló helyiség együttes, melyet a Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület már „használatba is vett”. Bráz György szólt még két kisebb-nagyobb fejlesztésről, a Bajcsy-Zsilinszky úti csapadékelvezetésről, illetve a református temető díszkapujáról is.

A résztvevők részéről elsőként Kiss Dezső, a Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület elnöke kért szót, s köszönte meg a Petőfi klub kialakítását. Kiss Dénesné a szemétszállítók hanyagságát tette szóvá, mondván, ürítés után csak úgy ledobják a kukát. A közmeghallgatás harmadik felszólalója „régi ismerősünk”, Dusza László volt, aki mozgáskorlátozottsága ellenére vette a fáradságot és Tiszaszederkénybe is ellátogatott, s elsősorban az akadálymentesítés minél szélesebb körű megvalósítása mellett kardoskodott.

Ferenczi László