Fogászati ügyelet, településrendezés

kr ules 1
A testület sem lelkesedett a fogászati ügyelet ügyében.

A városházi közmeghallgatást megelőzően május 9-én rendkívüli ülést tartott városunk képviselő-testülete. A grémium a fogászati ügyeleti ellátásról és az úgynevezett településrendezési eszközök felülvizsgálatáról tárgyalt.

Tiszaújváros képviselő-testülete tavaly februárban döntött arról, hogy a fogászati ügyeleti ellátást kizárólag a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezők számára biztosítja, és a városi rendelőintézetet bízta meg annak működtetésével.

Miskolcra kell menni

A rendelőintézet főigazgatója a fogászati ügyeleti feladatok ellátására közreműködői szerződést kötött egy miskolci székhelyű egészségügyi szolgáltatóval, amely azonban - a finanszírozás feltételeként meghatározott lakosságszám hiányában - nem tudott szerződést kötni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a közfinanszírozott fogászati ügyeleti ellátásra, így az nem kezdődhetett meg. A főigazgató több egészségügyi szolgáltatóval tárgyalt, végül a feladatellátást vállaló szolgáltató havi bruttó 100.000 Ft díjazás ellenében, nem közfinanszírozott formában, szombati napokon 16.00 órától 20.00 óráig, vasárnap 15.00 órától 19.00 óráig tudná biztosítani Miskolcon a tiszaújvárosi lakosok fogászati ügyeleti ellátását.

A testület tagjai nem örültek a fejleményeknek, különösen annak nem, hogy nem helyben lesz az ügyelet. Mint elhangzott, megkeresték a helyben praktizáló fogorvosokat is, ők azonban nem vállalták ezt a szolgáltatást. Márpedig az egészségügyi alapellátásról szóló törvény értelmében a települési önkormányzatnak gondoskodnia kell ugyan a fogorvosi ügyeleti ellátásról, de azt nem írja elő, hogy az adott településen. Mindezek figyelembe vételével a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy írja alá a módosított átadási/átvállalási szerződést. Továbbá úgy határozott, hogy a városi rendelőintézet a 2018. évi költségvetésének terhére kössön közreműködői szerződést az egészségügyi szolgáltatóval.

Módosuló szabályok

A testület jóváhagyta a Tiszaújváros Településrendezési Eszközei módosításának véleményezését lezáró javaslatot, megerősítve szándékát a módosításra, mely 37 területet érint.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet határozza meg ezen eszközök egyeztetésének és elfogadásának módját és rendjét. E rendelet előírásainak szigorú betartásával lezajlott a módosítások előzetes és közbenső véleményeztetése.

Az úgynevezett Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerint a tervezett módosítások társadalmasítása is megtörtént. Ennek során öt észrevétel érkezett. Ezen észrevételek az alapvető koncepciót nem módosították, és bekerültek a végleges módosítások közé.

F.L.