Lokálpatriotizmus, konszenzus, békesség

kr ert 1
A döntések nagy részét konszenzussal hozta meg a képviselő-testület.

Szép hagyomány, hogy az év utolsó önkormányzati ülését követően a testületet alkotó pártok, szervezetek képviselői köszöntik a városlakókat. A jó kívánságok mellett egyfajta évértékelést is tartva. Ezúttal Dr. Kébel Zsolt, a Városért Egyesület képviselője, Dr. Fülöp György alpolgármester, a szocialista - ahogy ő fogalmazott, a balodali lokálpatrióta - frakció vezetője, és Bráz György polgármester kért szót. (A jobbikos Balla Gergő és a fideszes Tóth Sándor nem vett részt az ülésen.)

Dr. Kébel Zsolt igen röviden fogalmazott, szeretetteljes, kellemes ünnepeket kívánt a városlakóknak, az új évre pedig egészséget és megfelelő fizetést.

Dr. Fülöp György bőbeszédűbbnek bizonyult.

- Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, kedves tiszaújvárosiak, akik most, vagy az ismétlés során nyomon követik a munkánkat. Itt az év vége, s ha év vége van, akkor ez a számvetés ideje is - kezdte köszöntőjét az alpolgármester. - A 2018-as esztendő eseményekben dús, békés és sikeres év volt Tiszaújváros életében. Ha voltak problémák, akkor azt közösen az itt élőkkel mindig meg tudtuk oldani. Ha jelzőt keresnénk ahhoz, hogy milyen volt a 2018-as év akkor a legtalálóbb az lenne, ha azt mondanánk, hogy a jövőnket alapvetően meghatározó év volt. Ebben az évben vált véglegessé, hogy olyan beruházások fognak megvalósulni Tiszaújvárosban, amelyek lehetővé teszik azt, hogy Tiszaújvárosnak az elkövetkező 50 éve legalább olyan sikeres legyen, mint az elmúlt, mögöttünk hagyott 52 esztendő. Ezt a tiszaújvárosi lokálpatrióták, a baloldali lokálpatrióta frakció nevében is mondhatom. Kérdezik tőlem néha, hogy miért használjuk ezt a kifejezést. Azért, mert persze mindannyian politikusok vagyunk, de azért itt helyben, én azt gondolom, hogy az értékrendünket, azt, hogy baloldaliak vagyunk, azt, hogy lokálpatrióták vagyunk, azt nem mindig és nem feltétlenül a pártpolitika fejezi ki. Hogy valaki baloldali, az alapvetően egy értékrend, nem feltétlenül pártpolitika. Ezt a testületi ülések is bizonyítják. Itt nem csak a baloldalról van szó, vagy a jobb oldalról, vagy a civil szervezetekről, hanem minden képviselőről. A döntéseink nagy részét konszenzussal hozzuk. Nézzük meg a mai ülést. Ékes példája ennek. Minden döntésünk egyhangúlag született. Mi, helyi képviselők hiszünk abban mindannyian - ezt nem csak a frakció nevében mondom, hanem mindannyiunkéban - hogy a helyi politika a helyi emberekről, és a helyi emberekért szól. Ezt a helyi politikát mi képviselők alakítjuk. Mi hozzuk a döntéseket, mi vállaljuk ennek a felelősségét. Mondhatnám egyszerűen úgy is, hogy a helyi politika minőségét mi, a politikusok kell hogy biztosítsuk. Kell, hogy biztosítsuk, hogy a helyi politika tisztességes legyen, becsületes legyen, a város döntő többségének érdekeit szolgálja, átlátható legyen, és ne csak a jelen problémáit oldja meg, hanem a jövő problémáit is. Nagyon szépen köszönöm minden képviselőtársamnak, hogy együttműködött, hogy felelősségteljesen tette a dolgát. Azt is köszönöm, hogy nem került sor az elmúlt évben, sőt azt kell mondjam, az elmúlt években sem, hogy az alapvető erkölcsi normákat ez a képviselő-testület áthágta volna. Konszenzus van abban közöttünk, hogy mi a jog, a törvényesség erejében hiszünk, és nem az erő jogában. Erővel is lehet döntéseket hozni, de azt gondolom, hogy az árt. Árt a képviselő-testületnek, és árt a városban élő embereknek.

Azokat a döntéseket, amiket itt meghoztunk, azokat a hivatal, az intézményeink és a gazdasági társaságaink munkavállalói hajtották végre. Ezt szeretném nekik is - valamennyi képviselőtársam nevében is - megköszönni. Van egy latin közmondás, ami így szól: res ipsa loquitur, azaz: a dolog önmagáért beszél. Az a munka, amit a mi kollégáink elvégeztek, önmagáért beszél. Csak végig kell sétálni a városban, szét kell nézni és látjuk, hogy milyen szép, csodálatos, tiszta, rendezett városban élünk. Minden képviselőtársam tudja, hogy - persze mi hozzuk a döntéseket - ez igazából a munkatársaink munkájának köszönhető. Ezért vannak azok az év végi rendezvények, ahol ezt megköszönjük nekik.

Természetesen szeretnénk megköszönni nem csak a képviselőknek, nem csak a kollégáinknak, hanem valamennyi városlakónak a támogatást, az együttműködést. Olykor a jogos, vagy kevésbé jogos kritikákat is. Fontos, hogy hallassák a hangjukat, és azért teremtünk annyi fórumot a városban, hogy tudjunk találkozni a helyben élő polgárokkal, mert az ő észrevételeik, tanácsaik segítenek bennünket abban, hogy megfelelő döntéseket hozzunk.

Könnyű helyzetben vagyunk, mondtuk tegnap a szépkorúak rendezvényén. A városalapító, városépítő nemzedék elég világosan kijelölte az utat számunkra, hogy merre kell ennek a városnak fejlődni. Ennek a városnak úgy kell fejlődni, hogy ez a tisztesség, a becsület és a szabadság helye legyen. És ez akkor tud jól működni, ha áll mögöttünk egy helyi erős gazdasági bázis. Azt gondolom, hogy annak idején 2013-ban meghoztuk azokat a döntéseket, amely miatt mi képviselők és a helyben élő polgárok nyugodtak lehetnek. Ennek a városnak nem csak szép múltja, sikeres jelene, de boldog jövője is lesz.

Azért a jövőről is kell szót ejteni, ha év vége van. A jövő év, a 2019-es év biztosan nem lesz könnyű, hiszen választások lesznek. Választások, amelyeken politikai vagy civil szervezetek mérettetik meg magukat. Mi, lokálpatrióták az tudjuk mondani, hogy az elért eredményeinkre, az értékeinkre fogunk a kampányban odafigyelni. Azt, hogy ellenfeleink mit gondolnak erről, milyen kampánystratégiával indulnak, azt nem tudom. Olykor látom és tapasztalom, hogy alantas eszközöket használnak. Mi azt tudjuk ígérni, hogy tűrjük, ameddig tűrhetjük a kritikát, viszont ha az egy adott szint alá kerül, akkor kénytelenek leszünk mi is felemelni a hangunkat. Mondhatom úgyis, ha kell, akkor megvédjük magunkat. De mi nem kívánunk senkit támadni, sem nemes, sem nemtelen eszközökkel. Egy biztos, mi azért fogunk - minden képviselőtársammal - dolgozni, hogy Tiszaújváros 2019-es éve is biztonságos legyen. Legyen mindenkinek az életében kiszámíthatóság, ahogy Kébel Zsolt fogalmazott, elég magas jövedelem, magas nyugdíj, de hozzáteszem: kevés túlórával - hogy Pap Zsolt hozzászólására is utaljak. Én azt remélem, hogy nincsen senkiben félelem a jövőt illetően, hiszen ennek a városnak stabil, kiszámítható jövője lesz.

Szeretném még egyszer mindenkinek megköszönni, valamennyi képviselőtársamnak azt, hogy segítették a munkánkat, azt, hogy felelősen jártak el. Valamennyi önkormányzati cég, intézmény és a hivatal alkalmazottjának. Szeretném még egyszer megköszönni a városlakóknak külön az együttműködést, a megértést, a toleranciát. Arra biztatom őket, hogy a jövőben is segítsenek bennünket, mert együtt tudunk sikeresek lenni.

Bráz György polgármester az ünnepi jó kívánságok mellett a békességről beszélt köszöntőjében.

- Az egészen biztos, hogy nagyon sokat dolgoztunk közös otthonunkért Tiszaújvárosért, az itt élő emberekért - mondta. - Az is biztos, hogy mi is odatettük magunkat. Időben meghoztuk a döntéseket. Jól előkészített anyagokat tárgyalt a képviselő-testület. Nagyon jó dolgok történtek a város intézményeiben, a gazdasági társaságainkban. Nagyon sok támogatást kaptunk és tanácsot az itt élő emberektől. És nagyon fontos, hogy végig normálisak tudtunk maradni és tisztességesen tudtuk végezni a munkánkat.

Ahogy az ember halad előre az életkorban, sok mindenről elgondolkodik. Attól fontosabb nincs, amikor békesség hatja át a város életét. Az is rendkívül fontos, amikor arról tudunk beszámolni, hogy a közéletben tisztaság van. Nagyon sok helyen sajnos ezt nem tudják elmondani ilyen vagy olyan okok miatt. És az is rendkívül fontos, hogy úgy tudunk békességben élni egymással, hogy együtt is tudunk lenni. Az is békesség, ha valaki él az egyik lakásban, vagy otthon az egyik szobában, a másik a másik szobában, de az az igazi békesség, amikor együtt tudunk lenni és együtt tudunk ünnepelni. Ha visszagondoltok, és a városlakók is, hogy mennyi közös ünnepünk volt, ahol nagyon sokan voltunk együtt! Különböző gondolkodású emberek, különböző életkorú emberek és mégis jól megvoltunk egymással. Ha valamit lehet kívánni, az elkövetkező évben is így legyen! Meg úgy legyen, hogy 2019-ben a választások évében is normálisak tudunk maradni. Jó, tudom, ez illúzió egy kicsikét, mert látjuk, hogy már most is mozgolódnak egyes emberek, és nem férnek a bőrükbe, de hát ilyen van. De nyilvánvaló, hogy a közös otthonunk érdekében, azért a békességért, amit közösen hoztunk létre az elmúlt évben, meg évtizedekben, azért tényleg felemeljük a szavunkat.

Köszönöm a képviselő-testület minden tagjának a munkáját, köszönöm a jelenlévő és nem jelen lévő intézmények, szervezetek vezetőinek, a civil szervezeteknek a munkáját. Köszönöm a város gazdaságában dolgozóknak, hogy dolgoznak és termelik közös ügyeinkhez a pénzt. És köszönöm a városlakóknak is, hogy lehetőséget adtak nekünk arra, hogy tisztességgel és becsülettel szolgálhassuk ezt a várost.

F.L.