Költségvetés, támogatások, kedvezmények

kr ules 1
Karácsonyi, ünnepi díszek között tanácskozott a testület.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása volt a képviselő-testület december 20-án tartott ülésének legfontosabb témája.

Az ülés kezdetén Bráz György polgármester - ahogy minden ülésen - a szolidaritási hozzájárulásról tájékoztatta a jelenlévőket, illetve a lakosságot. Mint mondta, az idei utolsó részletet is inkasszózta az állam, ez 130.116.813 forint volt. Ebből meg lehetne építeni a 35-ös út Örösi úti csomópontjában a régóta tervezett körforgalmat - tette hozzá. A 2018. évi szolidaritási hozzájárulás egyébként 1.626.460.208 forint volt. A 2018-as és 2017-es elvonás együttes összege 3.321.247.130 forint, ez a teljes önkormányzati fenntartású intézményrendszer éves költségvetésének felel meg, beleértve a fizetéseket, járulékokat is.

Az érdemi munkát zárt üléssel kezdte a testület, melyről Bráz György adott tájékoztatást. A grémium elfogadta a TiszaSzolg 2004. Kft. üzleti tervének módosítását, illetve tulajdonosi döntést is hozott a céggel kapcsolatban. A polgármester elmondta, hogy a társaság zavartalanul működött 2018-ban, sikeres ingatlanértékesítések voltak az ipari parkban. A bevételek lehetővé teszik, hogy a pénzt értékes vagyonra váltsa át a kft., és lehetőség nyílik a termálfürdő környezetében lévő parkolók állapotának javítására is.

A testület 2020. június 30-ig meghosszabbította az önkormányzati gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megbízását, 5 főnek pedig Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést adományozott.

A képviselők jóváhagyták a fiatalok életkezdési támogatása iránti kérelmeket elutasító határozatokat. Ezzel összefüggésben a polgármester kitért arra, hogy több kérelmező nincs tisztában a feltételekkel, ezért arra kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy lapunk hasábjain adjon részletes tájékoztatást a feltételrendszerről.

Módosított költségvetés

A 2018. évi költségvetés szeptemberi módosítása óta a képviselő-testület az önkormányzatot és intézményeket érintően több pénzügyi hatással járó döntést hozott, de készült több polgármesteri rendelkezés is, amelyek az előirányzatok módosítását eredményezték. A szeptemberi módosításkor a bevételek és kiadások előirányzatát 11.169.261.257 Ft-ban határozta meg a testület, ez most 11.269.045.616 Ft-ra emelkedett.

A 99.784.359 Ft-os növekmény döntően az államháztartáson belüli működési célú támogatásokból (49.207.549 Ft), illetve a működési bevételekből (35.842.528 Ft) származik.

Az előbbinél a legjelentősebb tétel, hogy a rendelőintézet költségvetésében az előirányzat 47.408.705 Ft-tal növekedett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által utalt támogatások (ultrahang, kardiológia, labor, egynapos sebészet forgalmának növekedése miatti többletbevétel: 41.121.505 Ft), továbbá az egészségügyi dolgozók 2018. januári béremelése miatt utalt (6.287.200 Ft) finanszírozás következtében.

A működési bevételek előirányzata alapvetően a szolgáltatások ellenértéke és az ellátási díjak 16-16 millió forintos növekménye miatt emelkedett.

A növekmény kiadási oldalon működésre (74.870.447 Ft) és felhalmozásra (24.913.912 Ft) fordítódik.

Megelőlegezett támogatások

A 2018. évi költségvetést érintő egyéb javaslatokról is tárgyalt a testület.

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség fenntartásában működő köznevelési intézmények vezetői a fenntartó egyetértésével azzal a kéréssel fordultak a testülethez, hogy a 2019. évi önkormányzati támogatás egy részét, a 2019. januári kötelezettségeik teljesítéséhez megelőlegezetten biztosítsa az intézmények számára. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 10 millió, a Tiszaújvárosi Református Óvoda pedig 2 millió Ft támogatást kapott.

A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület hasonló „cipőben járt”, az első negyedév likviditási gondjainak elkerülése érdekében a testület a 2019. évi önkormányzati támogatás egy részét, 1.250 ezer forintot megelőlegezett az egyesületnek.

A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a kft. gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, likviditását. Az ügyvezető elkészítette a kft. üzleti tervének módosítását, melyben veszteséggel számol. A képviselő-testület novemberi határozatában egyetértett azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói is részesüljenek jutalomban, továbbá azt is megfogalmazta, hogy ennek kifizetése nem okozhat likviditási problémát és amennyiben szükséges a 2018. évi támogatási összeg megemelése, készüljön javaslat a decemberi ülésre. A kedvező időjárás miatt a kft. november 30-áig végezte a térburkolat helyreállítási és aszfaltozási munkálatokat alvállalkozó bevonásával, mely szintén növelte kiadásait. 2018. január 1-jétől a rendelőintézet karbantartási feladatait is ellátta a kft. A likviditás megőrzése, valamint a saját tőke megfelelő szinten tartása érdekében további 15 millió Ft támogatást biztosított a testület.

Pályázati önrészek

Az önkormányzat a feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújtott be a Tündérkert óvoda épületének energetikai célú korszerűsítésére, mely alapvetően a tetőfödém és homlokzatok utólagos hőszigetelését célozta. A pályázat benyújtását a képviselő-testület támogatta és 16.275.081 Ft saját forrást biztosított, melyet a hiánypótlás során 16.453.264 Ft-ra volt szükséges emelni. Az igényelt támogatás összege 16.096.898 Ft, a munkálatok tervezői költségbecslés szerinti, ÁFA-val növelt összege 32.550.162 Ft volt. A belügyminisztériumi döntés szerint az önkormányzat 16.096.898 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült. A közbeszerzési eljárás során 3 ajánlat érkezett, melyek ajánlati árainak ÁFA-val növelt összege meghaladja a pályázatban szereplő bruttó 32.550.162 Ft-ot. A legmagasabb ajánlati ár ÁFA-val növelt összege 4.344.000 Ft-tal haladja meg a kivitelezésre előzetesen jóváhagyott összeget, melyet most biztosított a testület. Ám amennyiben a szerződést az értékelés alapján legkedvezőbb, vagy - annak visszalépése esetén - a második legkedvezőbb ajánlat benyújtójával kötik meg, akkor a keretösszeget csak a szükséges mértékig használják fel.

A képviselő-testület korábban úgy határozott, hogy az FC Tiszaújváros részére a 2018/19. évi TAO pályázat benyújtásához - mely a III. számú füves labdarúgó edzőpályán korlát építésére és pályavilágításra, a stadionba eredményjelző tábla kiépítésére vonatkozik -, a pályázaton való részvételhez szükséges önerő összegét (a beruházás nettó összértéke 30 %-ának megfelelő összeg, maximum 12.080.000 Ft), a pályázat pozitív elbírálása esetén biztosítja. A Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyta az egyesület kérelmét, azonban az önerő mértéke eltér az előzetes kalkulációtól. A jóváhagyott támogatási összeg 33.459.166 Ft, melynek 30 %-os önrésze 14.339.642 Ft. A képviselő-testület ezért 2.259. 642 Ft-tal kiegészítette a támogatást.

A Tiszaújvárosi Phoenix KK nagy mértékben veszi igénybe a Sportcentrum mindkét fedett csarnokát. Az igénybevétel egy része versenyek rendezéséhez kapcsolódik, melyhez elengedhetetlen feltétel az eredményjelző táblák üzembiztos működése. A játékcsarnokban lévő tábla azonban már elöregedett, javítását, karbantartását egyre nehezebb megoldani. Mérkőzések közben többször meghibásodott, ezzel félbeszakítva a találkozót. A táblát több mint 20 éve helyezték üzembe, korszerűsége is megkopott, így a mai igényeket nem elégíti ki. A tábla cseréje minden szempontból indokolt. A Phoenix mérkőzéseinek rendezésekor elengedhetetlen feltétel egy megbízható, modern eredményjelző. A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. is könnyebben tudna országos horderejű, akár nemzetközi szintű sportesemények rendezésére pályázni, amennyiben megfelelő lenne az eredményjelző.

Az eszköz beszerzéséhez a Phoenix pályázatot nyújtott be, melyet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége kedvezően bírált el. A jóváhagyott támogatási összeg 21.796.498 Ft, melynek 30 %-os önrészére 9.341.356 Ft-ot szavazott meg a testület.

Kedvezmények

A képviselő-testület korábban döntött arról, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. 2018. december 31-ig munkanapokon a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben 50 %-os belépésre jogosító kedvezményt biztosíthat a Hejőkürt településkártyával rendelkező hejőkürti, a Tiszapalkonya és Oszlár településkártyával rendelkező tiszapalkonyai és oszlári, a Sajószöged településkártyával rendelkező sajószögedi, a Sajóörös kártyával rendelkező sajóörösi, továbbá a Nagycsécs településkártyával rendelkező nagycsécsi lakosok részére, és 30 %-os belépésre jogosító kedvezményről döntött a Mezőkeresztes településkártyával rendelkező mezőkeresztesi lakosok részére.

A települések polgármesterei kérték, hogy a lakosok továbbra is kedvezményesen vehessék igénybe a fürdőt, ezért - a környező településekkel ápolt, jó kapcsolatot figyelembe véve – a testület egy évvel meghosszabbította a kedvezményeket.

A képviselő-testület a tulajdonában lévő ingatlanokban működő állami, illetve egyházi fenntartású köznevelési intézmények számára egy 2016 novemberében hozott határozata szerint biztosította a városi informatikai rendszer (városi levelezőrendszer, internet és az IP telefonok ügyviteli célra, vírusvédelem, web-tárhely) használatának lehetőségét, valamint a vagyonvédelmi technikai távfelügyelet szolgáltatást, melynek határidejét - a jelzett igények alapján - 2017-ben 2018. december 31-ig meghosszabbította. Az állami és az egyházi intézmények fenntartói ismételt kezdeményezésére a határidő most 2019. december 31-ére módosult.

Ferenczi László