Üzleti tervek, bérek, rendeletek

kr ules 1
A testület három rendeletet alkotott, egyet módosított.

Egyebek mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveinek főbb célkitűzéseiről tárgyalt Tiszaújváros képviselő-testülete január 31-én. A képviselők több rendeletet is alkottak, illetve módosítottak.

2019-ben is lesz szolidaritási hozzájárulás-fizetési kötelezettsége Tiszaújváros önkormányzatának, melyet 12 havi részletben inkasszóznak, ennek éves összege 1.478.866.411 forint - közölte az ülés elején, szokásos tájékoztatójában Bráz György polgármester. Mindemellett különböző jogcímeken 306.271.450 forint állami támogatás járna, de ebből az adóerő-képesség miatt egy fillért sem kap meg a város. E jelentős forráshiány ellenére nem lesz zavar a működésben és fejlesztésekre, felújításokra is jut pénz, igaz kevesebb, mint az kívánatos lenne - tette hozzá a polgármester. A költségvetésről egyébként - első olvasatban - február 14-én tárgyal a testület.

Rendeletek

A képviselő-testület új rendeletet alkotott a környezetvédelemről, részben a jogszabályváltozások, részben a tartalmi dereguláció miatt. A rendelet kitér a levegő tisztaságának és a víz minőségének védelmére is.

Növényi hulladékot például 8 és 18 óra között lehet égetni és az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű, kommunális, vagy veszélyes hulladékot. A rendelet tiltja a csapadékvíz szennyvízcsatornába, valamint a szennyvíz csapadékcsatornába való bekötését, elvezetését.

Új rendelet született a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról is. Ebben részletesen szerepelnek a jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmények is, melyekre általában a közterületek nem megfelelő minőségű helyreállítása miatt van szükség. A közút nem közlekedési célú használatáért díjat kell fizetni. Ez például 16-45 nap között 50 ezer forint, de engedély nélküli igénybevétel esetén már 100 ezer forint.

Ugyancsak új rendeletet fogadott el a testület a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén követendő eljárásról és - a közterületek felbontásáról szóló rendelettel összefüggésben - módosult a közterületek használatának rendjéről és a településtisztaságról szóló rendelet.

Ezek, a már említett dereguláció mellett, döntően a gyakorlati alkalmazáskor megkívánt tartalmi pontosításban jelentenek újdonságot.

Céges tervek

A képviselő-testület meghatározta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveinek főbb célkitűzéseit. A témával múlt heti számunkban már foglalkoztunk, most néhány fontosabb döntésre térünk ki.

Az üzleti terv elfogadásáig csak azok a fejlesztések indulhatnak meg 2019-ben a cégeknél, amikre 2018-ban tulajdonosi döntés született, megtörtént a szerződéskötés, vagy közbeszerzést bonyolítottak le, és folyamatban van a szerződés megkötése.

A TiszaSzolg 2004 Kft. esetében a sikeres ingatlanértékesítések nyújthatnak majd fedezetet a további fejlesztésekre, a távhőrekonstrukció további helyszíneit is vizsgálják.

2019. január 1-jétől a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló kormányrendelet alapján a gazdasági társaságoknál végrehajtották a kötelező béremelést. Ennek fedezetére azonban nincs központi forrás, a társaságoknak bevételeik terhére kell megvalósítaniuk a kötelező béremelést.

Az üzleti tervek elfogadása után január 1-ig visszamenőleg a társaságoknál - a 2018. december 31-i bruttó bérhez viszonyítva - alanyi jogon 5%-os általános béremelést kell végrehajtani. A gazdasági társaságon belüli és a gazdasági társaságok - azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalói - közötti bérfeszültségek enyhítése érdekében további korrekciót hajthatnak végre az ügyvezetők a polgármesterrel való előzetes egyeztetést követően. A kötelező minimálbér-emelésekkel összefüggésben a testület úgy határozott, hogy Tiszaújváros önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaiban a felsőfokú végzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott pályakezdő munkavállalók bruttó bére legalább 210.000 Ft/hó legyen.

A cafetéria keret egységesen 200.000 Ft/ fő/év.

Ferenczi László