A nők az élet, a béke, a szeretet hordozói

kr nonapA hölgyek férfi kollégáikkal együtt ünnepeltek.

A hagyományoknak megfelelően idén is sok helyszínen, műsorral, vendéglátással, ajándékkal köszöntötte a nőket Tiszaújváros önkormányzata. A város vezetői mindenütt hangsúlyozták, hogy településünk működtetésében meghatározó szerepük van a nőknek, akik nagy számban dolgoznak a hivatalokban, a köznevelésben, az egészségügyben, a szociális szférában, a közszolgáltatások területén.

- Amikor még történelemtanárként dolgoztam, sokszor eltöprengtem azon, hogy vajon miért alakult úgy a történelemben, hogy az emberiség olyan társadalomban élt, ami mindig a férfiak uralmán alapult. Kíváncsi voltam és utánanéztem, de megvallom őszintén, hogy értelmes magyarázatot nem találtam - mondta köszöntőjében a gazdasági társaságok nőnapi ünnepségén dr. Fülöp György alpolgármester. - A legelterjedtebb magyarázat az, hogy azért van ez így, mert a férfiak erősebbek, mint a nők. De nyilvánvaló, hogy ez nem lehet reális magyarázat, hiszen nem azért uralkodnak a férfiak, nem azért az az ember a király egy közösségben, mert a legerősebb. Ebből az következik, hogy valami titokzatos oka van annak, hogy ez így alakult. Én azt gondolom, hogy a titoknak a nyitja az, hogy a hölgyek, a nők az egyedüliek, akik képesek arra, hogy gyermeket szüljenek. Ez az a titok, ami elválaszt minket, férfiakat és nőket. A történelem kereke szép lassan halad előre, és ma már ott tartunk, hogy őszintén, nyíltan lehet beszélni a férfi és nő egyenjogúságáról. Csak az a baj, hogy sokszor csak beszélni tudunk róla. De a mai rendezvény különleges, mert itt megvalósult az egyenjogúság. Gondoljanak csak arra, hogy négy városi cégünk van, és kettőnek hölgy a vezetője, kettőnek férfi. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk és a következő képviselő-testületnek arra kell törekedni, hogy a tiszaújvárosi hölgyeket ugyanígy helyzetbe hozzuk, mint ahogy tettük a gazdasági társaságok vezetői tekintetében.

Ezt követően Bráz György polgármester szólt az ünnepeltekhez.

- Tisztelt hölgyeim, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönöm, hogy ilyen sokan elfogadták Tiszaújváros önkormányzatának meghívását. Mára már hagyomány, - már nem is tudom mióta - hogy köszöntjük a hölgyeket nagyon nagy tisztelettel és köszönetünket is kifejezzük azért, hogy vagytok nekünk és dolgoztok a városért, és nyilvánvalóan értünk is. Az előbb alpolgármester úr tudományos fejtegetésbe bonyolódott, hogy férfiuralom van, vagy nőuralom van. Egyszerű: haza kell menni, le kell ülnie az embernek a feleségével és meg kell kérdezni tőle. És két óra múlva közeledni kell hozzá, és mindjárt kiderül, hogy ki a főnök a családban. Érdekes a mi városunk, mert dolgos, munkás kezek hozták létre. Mondhatjuk azt is, hogy a mi városunk klasszikus értelemben a dolgozó nők városa. Akik elsőként ideérkeztek, azonnal munkát is vállaltak. Ebben a városban szinte kivétel nélkül mindig is dolgoztak a hölgyek. Az hogy idáig jutottunk el, az a hölgyeknek köszönhető elsősorban. Én egész életem során olyan szerencsés helyzetben voltam otthon is, mert nagyszüleim, édesanyám, feleségem, kislányom - azaz hölgyek - közelében töltöttem, töltöm időm nagy részét. És mindig nőkkel együtt dolgoztam, s ez nagyon jó dolog. Több szempontból is. Az ember nem hanyagolja el magát, igyekszik normálisan viselkedni, ugyanakkor láthatja azt a kitartást, azt a szorgalmat, azt az odaadást, amivel a nők végzik munkájukat. Ezért is gondoltuk úgy néhány évvel ezelőtt, hogy ünnepélyes keretek közt is megérdemlik a nők a tiszteletet és a köszönetet. Idén 16 helyszínen köszöntjük a több mint ezer hölgyet. Köszönjük, hogy ti akkor is dolgoztok, amikor mi már „feladtuk”, akkor is jöttök és csináljátok, amikor senki nem figyel rátok,csak egyszerűen visz benneteket a kötelességtudat. A városnak ez is adja az erejét. Olyan hölgyek vannak a városban, olyan munkavállalói vannak Tiszaújváros önkormányzatának, akik teszik a dolgukat. És természetesen ezért minden elismerést meg kell, hogy kapjatok, amire van lehetőség. A város odafigyel a munkavállalóira, odafigyel a hölgyekre, és amíg lehetőség van az önkormányzat költségvetéséből, ezt meg is tesszük. Persze azt is tudjuk, hogy ez kevés. Hogy még többet kellene adnunk. De mindig azon gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk javítani az itt élő munkavállalók életkörülményein, és ez így lesz a jövőben is. Nagyon köszönöm a hölgyeknek ezt az odaadó munkát, és arra intelek benneteket, kedves urak, hogy az év minden napján adjátok meg a tiszteletet a nőknek. Ne csak a munkahelyen, hanem otthon is. Mert a nők kiváltságos helyzetben vannak. Egyrészt azért, mert ők adnak életet a jövő nemzedékének, és a nők azok, akik a béke hordozói. Egy nő tudja mi az, hogy életet adni, és azt is tudja, mi az, hogy életet elvenni. A nők adják a szeretet is. A legfontosabb időszaka egy gyermeknek, amikor cseperedik az édesanyja mellett. Ott táplálják bele azokat az érzelmeket, amiket úgy nevezünk, hogy szeretet. Tápláljátok is a jövő nemzedékét, mert láthatjuk, milyen megbolondult világban élünk. Nagyon fontos, hogy úgy tudjunk együtt élni a családban, a helyi társadalomban, egy országban, egy földrészen, vagy az egész világon, hogy békesség van az emberek között, és minél több szeretet. Isten éltessen kedves mindannyiótokat, kedves hölgyek, ürítsük poharainkat a nőkre és arra a fogadalomra, hogy mi, férfiak, az év minden napján ugyanilyen szeretettel és tisztelettel forduljunk felétek. Isten éltessen benneteket!

f.l.