Felfüggesztett konténerprojekt

kr kontenerEgyelőre felfüggesztették a zárható konténertárolók telepítésének támogatását.

A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés tárgyalásakor energiaracionalizálási és gépészeti, illetve egyéb támogatásra 15 millió-, a KUBIO típusú zárható konténertárolók telepítésének támogatására további 5 millió forintot biztosított.

A támogatás mértéke az első két pályázható témakör esetében külön-külön a korszerűsítés bruttó költségének 1/3-a, de lakásonként maximum 20.000 Ft, a harmadik témakörben pedig a kihelyezés bruttó költségének 50 %-a.

A pályázati kiírás megjelenése óta 12 lakóközösség 13 pályázatot nyújtott be energiatakarékossági beruházásokra, felújításokra 1.828.125 Ft, gépészeti beruházásokra, felújításokra 7.063.323 Ft támogatást igényelve. A testület megítélte a kért összeget, a II. sz. Lakásfenntartó- és Karbantartó Szövetkezetet pedig 59.914 forint rendkívüli vissza nem térítendő támogatásban részesítette egy halaszthatatlan - már elvégzett - felújításhoz.

Az önkormányzat 2019. január elsejétől csatlakozott a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, mely szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezését tervezi a társasházas övezetekben is. Erről a napokban adott tájékoztatást a szolgáltató, a társulás részéről azonban még nem érkezett hivatalos tájékoztatás a konténerek leszállításáról, méretéről, darabszámáról, az ürítés gyakoriságáról, nem ismert továbbá az új szelektív konténerek helye sem, hiszen nem minden társasház esetében helyezhető az edényzet a meglévő kommunális hulladéktároló mellé.

A konténerek méretének ismeretében át, illetve újra kell gondolni a zárható ketrecek és KUBIO típusú tárolók méretét, illetve egységesen kell kezelni, és ki kell alakítani a konténerek alatti közterületeket, burkolatokat. Az új tárolók kihelyezésével idővel valószínűleg megszűnnek a meglévő hulladékgyűjtő szigetek, azonban erre vonatkozóan sem érkezett hivatalos tájékoztatás. További problémát jelent az üvegek gyűjtése, mivel az nem helyezhető el az új szelektív edényekben. Mindezekre tekintettel a testület úgy határozott, hogy a pályázati kiírásban szereplő zárható közterületi hulladékgyűjtő konténerek telepítésére vonatkozó (beleértve a „ketreces” kivitelezést, és a KUBIO típusú tárolók kihelyezését is) új pályázatokat a Polgármesteri Hivatal ne fogadja be, az eddig beérkezett pályázatok elbírálását pedig 2019. december 31-éig felfüggeszti. E témakörökben egyébként eddig 28 pályázat érkezett be, 17 ketrec és 11 KUBIO telepítésére.

A döntés értelmében a Polgármesteri Hivatal folyamatosan tájékoztatni fogja a közös képviselőket a konténerek telepítéséről, a pályázati lehetőség újbóli megnyitásáról, illetve a hulladékgyűjtő edények cseréjéről.

F.L.