Emelt összegű és új elismerések

kr dijakEmelkedett az ágazati kitüntetésekkel járó anyagi elismerés összege és három ágazatban az adható kitüntetések száma.

Tiszaújváros képviselő-testülete - növelve a jutalmak összegét és újabb elismeréseket alapítva - új rendeletet alkotott az önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről.

Emelt összegek

A testület egyetértett azzal, hogy az anyagi elismerések értékállóságának megőrzése érdekében 16 év eltelte után indokolt a „PRO URBE” Évi díj anyagi elismerésének 150 ezer forintról 200 ezerre, az ágazati kitüntetéseknél az Életműdíj 150 ezerről 200 ezerre, az Évi díj 100 ezerről 150 ezer forintra emelése.

A díszpolgári cím a helyi kitüntetések közül a legmagasabb eszmei értékű kitüntetés, melyhez eddig nem járt anyagi elismerés, s ez nem állt arányban a kitüntetés rangjával. Az új rendelet szerint a jövőben adományozandó kitüntetésekhez egyszeri bruttó 500 ezer forintot, vagy rendszeres juttatást rendelhet a képviselő-testület, melynek mértékét a testület állapítja meg minősített többséggel.

Megemelt létszámok

Évek óta tapasztalható, hogy a „Tiszaújváros Közneveléséért”, a „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” és a „Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban” kitüntetés adományozása során a dolgozók nagy száma, életkori összetétele, a különböző strukturális formák és az egészségügy területén a foglalkoztatási jogviszonyok sokasága miatt a kitüntetésben részesíthetők száma kevésnek bizonyul. Az ágazatok közötti aránytalanságok kiküszöbölése érdekében a „Tiszaújváros Közneveléséért” kitüntetés számát 12-ről 13-ra, a „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” kitüntetésben részesíthetők számát 3-ról 4-re, a „Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban” elismerés számát 1-ről 2-re emelte a testület.

Díj a gazdaságban, díj az ifjúságnak

A Tiszaújvárosban megvalósuló nagy beruházások jelentősége miatt gazdasági területen egy új kitüntetést alapítottak a városatyák Huszár Andor Díj elnevezéssel. A díjban az a személy részesülhet, aki városunk gazdasági fejlesztése során huzamos időn keresztül jelentős érdemeket szerzett. A kitüntetett oklevélben és 14 karátos aranyból készült kitűzőben részesül. A díj a város erkölcsi elismerését fejezi ki, így az külön anyagi juttatással nem jár.

A „Tiszaújváros visszavár!” program folytatásaként a településünkön élő, vagy huzamosabb ideig itt élt, és tanulmányait városunkban végző, vagy végzett fiatal tehetségek városhoz való kötődésének, a település megtartó erejének erősítése érdekében „Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj” kitüntetést is alapított a testület. A díjban az a fiatal részesülhet, aki Tiszaújváros jó hírét kiemelkedő társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális, sport vagy művészeti tevékenységével elősegítette, településünkön él, vagy huzamosabb ideig itt élt, és tanulmányait városunkban végzi, vagy végezte és a kitüntetés átadásakor a 30. életévét még nem töltötte be. A kitüntetett oklevélben és bruttó 200 ezer forint anyagi elismerésben részesül.

A Tiszteletbeli Képviselő cím a korábbi rendelet értelmében annak a személynek adományozható a várossá nyilvánítás évtizedes, fél és háromnegyed évszázados évfordulói alkalmával, aki legalább 4 teljes választási cikluson keresztül a város testületének képviselője volt. Az új szabályozás értelmében annak, aki véglegesen befejezi képviselő-testületi szerepvállalását, és megfelel a fenti feltételeknek, a testületi megbízatás befejezését követően adományozható a kitüntető cím, a testület által meghatározott helyen és időben.

f.l.