Okos zebrák, parkolás

kr okoszebraAz újabb okos zebra egyik javasolt helyszíne az Örösi út - TESCO csomópont.

Amint arról egy hete beszámoltunk, a képviselő-testület legutóbbi ülésén a város forgalomtechnikai tervéről tárgyalt. Az általános megállapításokon túl néhány konkrét, többségében lakossági forgalomszabályozási javaslatot is véleményezett a szakértő.

Két új „okos zebra” létesítése a Szent István út - Mátyás király út és az Örösi út - TESCO (háromágú) csomópontokba: Forgalomtechnikai szempontból a város két kritikus csomópontja, melyek áteresztőképessége, járhatósága kizárólag forgalomtechnikai eszközökkel tovább már nem javítható. Ezért - különösen a gyalogosok számára - a biztonságosabb közlekedés érdekében elsősorban ezekben a csomópontokban javasolható minden olyan módszer, vagy eszköz alkalmazása, melyek ezt a célt szolgálhatják, ahogy a Penny Market előtt próbaképpen létesített „okos zebra” is bevált, sikeres.

Szent István út - Lévay út körforgalomtól a Templom út kereszteződéséig történő parkolás vizsgálata: Az új (katolikus templom melletti) parkoló építésével a parkolási probléma enyhült a területen, de a vizsgált szakaszon nem szűnt meg teljesen. Mivel a körforgalmú csomópont kilépő ágán a burkolat szélessége a szabvány szerinti értéknek megfelel, a szabályosan parkoló járművek nem zavarják a forgalmat. Ezért nem javasolt a megállás tiltása.

A Szederkényi út 13. sz. előtti megállni tilos tábla áthelyezése: A ház lakóinak az autóból történő ki- és bepakolása hátsó parkoló hiánya miatt nehézkes, ezért ennek könnyítése érdekében javasolt a ház előtti megállni tilos tábla áthelyezése a következő közvilágítási oszlopra a Tisza út felé. A mintegy 30 méteres áthelyezés nem befolyásolja érdemben a jelenlegi forgalmi helyzetet.

A Béke út - Rózsa út kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítésének vizsgálata: A gyalogosnak a kanyarodó járművel szemben elsőbbsége van kijelölt gyalogátkelőhely nélkül is. A Rózsa úton lévő Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla a járműveket megállásra kényszeríti, így ebből az irányból is „védettséget” élveznek az átkelő gyalogosok. A csomópontban a jellemző járműmozgást és a forgalom nagyságát figyelembe véve nem javasolt kijelölt gyalogátkelő-hely létesítése.

Béke úti, kétoldalt parkoló járművek forgalmának szabályozása: A parkolás szabályozását forgalomtechnikai eszközökkel (pl. várakozósáv felfestése) a burkolat kis szélessége nem teszi lehetővé. A várakozás megtiltása a helyi viszonyok mellett nem közlekedésbarát megoldás. A probléma teljes megoldása csak beruházással valósítható meg.

Szederinda óvoda előtt kijelölt gyalogátkelőhely létesítése, illetve megállni tilos táblák kihelyezése: A Dózsa György utcában a Szederinda óvoda bejáratától 50 m-en belül már van egy kijelölt gyalogos- átkelőhely, ezért új létesítése nem javasolt. A gyalogosok frekventált útvonalának vizsgálatával az áthelyezés lehetséges, de ehhez tervezés, hatósági engedélyezés szükséges, nem elegendő a forgalomtechnikai beavatkozás.

Az utca elején a páros oldalban jelenleg megállni tilos tábla található, amely a Vasvári Pál úti kereszteződésig hatályos. Továbbá - a páratlan oldalban is - van lehetőség megállni tilos tábla kihelyezésére, de éppen a gyermeküket gépjárművel az óvodába szállító szülők nem használják a közeli parkolót, ugyanis az óvoda bejáratához közel állnak meg. Ezért ez a helyzet szintén nem oldható meg pusztán forgalomtechnikai eszközökkel, tervezés szükséges.

Örösi út - Izabella út csomópont felülvizsgálata: A meglévő Elsőbbségadás kötelező tábla Állj! Elsőbbségadás kötelező táblára történő cseréje és a felállási burkolati jel ehhez illeszkedő folytonos vonalra történő változtatása biztosítja a megmaradó várakozóhelyek esetén is az elvárt látómezőt.

F. L.