„Esik eső, még sincs sár”

kr csapadekAz első nagy esőzés után a Szent István úton is állt a víz.

A címben szereplő sorral kezdődik az egyik magyar népdalunk, ám a valóságban kicsit másképp alakul az időjárás mostanában.

A közelmúltban két alkalommal is hatalmas mennyiségű eső zúdult Tiszaújvárosra, melynek következtében már-már Velencében érezhette magát a lakosság, annyi különbséggel, hogy nem csak a csatornákban állt a víz, hanem az utakon, utcákban is. Az áldatlan állapot nem tartott tovább egy óránál, mert ha lassan is, de azért levonult a víz mindenhonnan. A híradásokat látva, és a közösségi oldalakat pásztázva azonban hamar kiderült, hogy a tiszaújvárosi helyzet nem egyedi, mindenütt gondot okoz, ha egyszerre sok csapadék zúdul le.

Persze ilyenkor mindenki erről beszél, latolgatnak az emberek, hogy minden rendben van-e a vízelvezető rendszerrel, ezért úgy döntöttünk, utánajárunk, hogy mi is a helyzet városunkban. Vismeg Monikát, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának osztályvezető-helyettesét kérdeztük a témáról.

- Az elmúlt évben egy, az idén pedig egy hét leforgása alatt két alkalommal is problémát okozott Tiszaújváros területén a nagy mennyiségű csapadék – nyilatkozta Vismeg Monika. - A település csapadékvíz-elvezető csatornahálózatának tervezése és kivitelezése az 1950-es években valósult meg, az abban az időszakban alkalmazott műszaki tervezési irányelvek és csapadékviszonyok figyelembevételével. A város területének tagoltsága, a városrészek térben elkülönült elhelyezkedése, más és más vízrendezési megoldásokat tettek szükségessé. A városban - a kertvárosi városrésszel együtt - zárt csapadékvíz-elvezető hálózat épült ki, amelynek fő befogadója a Lévay út és a Sajó út mellett található nyílt csapadékvíz-elvezető csatorna. A város terjeszkedési igényei nyomán ennek egyes szakaszai már lefedéssel zárttá lettek átalakítva.

- Mitől függ, hogy mennyi idő alatt vonul le a víz?

- A csatorna egy ezrelék alatti lejtése, ami adottság és nem módosítható, határozza meg az összegyűlt és befogadott csapadék levezetésének időtartamát. A szükségesnél szűkebb átereszek, a becsúszott, megrongálódott lapburkolatok, mint vízfolyási akadályok, valamint a növényzettel benőttség, a szállított és feltorlódott hulladék, uszadék - főként a műtárgyak előtt és a szivattyútelepi fix gerebnél - jelentős vízszintemelkedést eredményezhetnek a csatornában, ezért nagy gondot fordítunk a Lévay és Sajó úti nyílt árok iszaptalanítására, és az uszadékfogó rácsok tisztántartására.

- Mi a helyzet a szederkényi városrészben?

- Ott a vízelvezetés elsősorban nyílt árokrendszerrel történik, amelyhez Hauraton csapadékvíz-elvezetők csatlakoznak ott, ahol nyílt árkok a helyszűke miatt nem alakíthatók ki. A betonburkolattal ellátott árkok - köszönhetően az elmúlt években végrehajtott felújításoknak - jó állapotban vannak, a lakosság egy része elvégzi az ingatlanok előtti árkok takarítását, azonban a Városgazda Nonprofit Kft. is rendszeresen takarítja az árkokat. Az iszapfogó műtárgyaknál a rácsok előtt felhalmozódó, időnként nagy mennyiségű hulladék összegyűjtése és elszállítása a Városgazda Kft. feladata. A szederkényi városrész csapadékainak fő befogadója a Vasvári Pál út mellett húzódó nyílt, majd a régi töltés keresztezése előtt zártan folytatódó csatornaszakasz.

- Tisza-part városrészben hogyan működik a rendszer? Ott a Tisza közelsége is befolyásoló hatással lehet?

- Csapadékvíz-elvezetés szempontjából Tisza-part városrész területe a városétól térben független rendszernek tekinthető. A beépített területek vízelvezetése zárt rendszerű, amely a városrész nyugati oldalán húzódó nyílt csatornában folytatódik és a városrész északi oldalán található szivattyútelepre szállítja a csapadékvizet, amely árvízmentes időszakban gravitációsan kerül a befogadóba, a Tiszába a hullámtéri vízlevezető csatornán keresztül. Tiszai magas vízállás esetén szivattyús beemelés történik. Összességében a város meglévő csapadékvíz-elvezető rendszerei jól működnek, megfelelően karbantartottak, melyek az átlagos mennyiségű csapadék gravitációs módon történő elvezetésére alkalmasak. Az utóbbi időben tapasztalt nagy intenzitású, özönvízszerű esőzés során lehulló és a főgyűjtő csatornára hirtelen rázúduló csapadék gravitációs elvezetéséhez azonban több idő szükséges.

- Fel lehet-e készülni valahogyan a jövőbeni eseményekre, hiszen a klímaváltozás kapcsán bizonyára lesznek még a mostanihoz hasonló esetek?

- A nagy mennyiségű csapadék mielőbbi levezetésére és egyben a Lévay - Sajó úti nyílt csatorna vízszállító képességének javítása érdekében az elmúlt év őszén előkészítettük a Sajó úton található csapadékvíz-átemelő szivattyútelep gépészeti felújítását az üzemeltetés biztonsága érdekében, melyről a képviselő-testület a 2019. évi költségvetés elfogadásakor döntött. A telepen található 3 szivattyú gépegység közül kettő felújítása már befejeződött, a harmadik gépegység felújítására és beépítésére augusztus végéig sor kerül. Az augusztusi testületi ülésre készül egy előterjesztés a csapadékvíz-elvezető rendszer felülvizsgálata érdekében, melyhez javasoljuk szakértői vélemény elkészítését. A további fejlesztési intézkedésekre a szakértői vizsgálat alapján kerülhet sor. Szándékunkban áll megkeresni a társasházakat és lakásszövetkezeteket is, hogy megtudjuk a két rendkívüli esőzés okozott-e náluk bármilyen problémát, mert érkeztek bejelentések, melyek kivizsgálása folyamatban van, de előfordulhat olyan is, hogy nem jelentették be a hivatal felé, ezért nincs tudomásunk róla.

R.ZS.