Megalakult a helyi választási bizottság

kr valasztasi biz2A Tiszaújvárosi Helyi Választási Bizottság augusztus 12-én tartotta alakuló ülését.

Két napirendi pontot tárgyalt és mindössze hat percig tanácskozott augusztus 8-án tartott rendkívüli ülésén Tiszaújváros képviselő-testülete.

Áder János köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását, a Nemzeti Választási Bizottság pedig a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását 2019. október 13-ára tűzte ki.

Választási bizottság

A törvény szerint a helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője (a jegyző) tesz indítványt.

Első napirendi pontként e feladatának tett eleget a testület. Dr. Juhos Szabolcs jegyző a helyi választási bizottság tagjának, Barva Györgynét, dr. Heiszman Gézát, és Szabó András Gábort, póttagjának Jakab István Györgyöt, valamint Drotárné Tamás Herminát javasolta megválasztani. A testület ezzel egyetértve egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Az immáron megválasztott Tiszaújvárosi Helyi Választási Bizottság augusztus 12-én tartotta alakuló ülését, melynek kezdetekor esküt, fogadalmat tettek a bizottság tagjai, póttagjai, mely így hangzik: „Én (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, a helyi választási bizottságban betöltött tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

A fogadalomtétel után a bizottság elnököt és elnökhelyettest választott soraiból. Az előbbi tisztséget dr. Heiszman Géza, az utóbbit Barva Györgyné tölti be.

A választási bizottságba később a jelölőszervezetek is delegálhatnak tagot.

Közlekedési pályázat

Júniusban jelent meg a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázati kiírás, amely szerint az önkormányzatok 2019-ben is igényelhetnek költségvetési támogatást.

A pályázathoz a korábbi évekhez hasonlóan, egyebek mellett csatolni kell a képviselő-testület határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja, a helyi közlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz, valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá. (Tiszaújváros önkormányzata évente mintegy 20 millió forintos támogatást nyújt, ugyanakkor a pályázattal elnyert támogatás általában néhány százezer forintra rúg csupán.)

A közszolgáltatást ellátó Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a támogatási kérelem benyújtásához szükséges további dokumentumokat előkészítette és megküldte az önkormányzatnak, így nem maradt más hátra, mint hogy a testület „rábólintson” a pályázatra. Ez meg is történt.

A testület döntését követően a Polgármesteri Hivatal elektronikusan augusztus 26-áig, papír alapon augusztus 27-éig benyújtja a támogatási kérelmet a Magyar Államkincstárhoz.

Ferenczi László