Sólya László és Simon Péter utca az ipari parkban

A kialakult hagyományt folytatva a Tiszaújvárosi Ipari Park két új utcáját városunk ipartörténetének jeles alakjairól, Sólya Lászlóról és Simon Péterről nevezte el a képviselő-testület.

A képviselő-testület utoljára 2010-ben döntött az ipari park területén az akkor érvényes rendezési terv alapján kialakított utcák elnevezéséről. Időközben - a rendezési terv változása miatt - a területén új utcák alakultak ki, ahol az ott telket vásároló vállalkozások elkezdték telephelyeik építését.

A közterületek elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait kell tükröznie, vagy helyhez kötődő személyekkel kell kapcsolatosnak lennie.

A korábbi hagyományt folytatva ezért a Farkas Kálmán utca és a Zagyvai Béla utca között létrejött két utcát Sólya László utcaként, illetve Simon Péter utcaként nevezte el a testület, tekintettel arra, hogy mindketten kiemelkedő teljesítményt nyújtottak városunk iparának megteremtésében.

solyalaszloSólya László

Sólya László a Tiszai Vegyi Kombinát (jelenleg: MOL Petrolkémia Zrt.) volt termelési igazgatója 1928-ban született Miskolcon. 1951-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, 1951 és 1953 között a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen kapott munkát tanársegédként, majd a Borsodvidéki Gépgyárba került. 1953-1963 között a Kriptongyárban gyárvezetőként dolgozott.

1963-ban került Tiszaújvárosba a TVK-ba, ahol 1984-ig, egészen nyugdíjazásáig dolgozott. Munkáját az Ammóniagyárban kezdte, ahol odaadó munkájának, elkötelezettségének köszönhetően sikerült a szállítók által garantált kapacitást a duplájára növelni. Ezt követően a Polietiléngyárba került, ahol nagy szerepe volt a gyár beruházásában és üzembe helyezésében. Tevékenységét elismerve nevezték ki termelési igazgatónak, hozzá tartozott a TVK összes termelő gyára, technológiája, üzemeltetése. Vezetése alatt évről-évre egyre jobb teljesítményt ért el a vállalat.

1984-ben korengedményes nyugdíjazását kérte, és 21 éves TVK-s múlttal a háta mögött vonult nyugdíjba. Tevékenységét több minisztériumi és állami kitüntetéssel is elismerték, Tiszaújváros képviselő-testülete 2002-ben Tiszaújváros Díszpolgára kitüntetést adományozott részére.

Nyugdíjas évei sem teltek tétlenül, közismert volt aktivitása, közéleti szereplése egészen 2002-ben bekövetkezett haláláig.

simonpeterSimon Péter

Simon Péter a Tiszai Vegyi Kombinát (jelenleg: MOL Petrolkémia Zrt.) volt gépészmérnöke, volt országgyűlési képviselő 1940. június 22-én született Kalocsán. A Nehézipari és Műszaki Egyetemen gépészmérnöki, majd gazdasági mérnöki diplomát szerzett.

A ’60-as évek elején pályakezdő mérnökként került a TVK-hoz. Mérnöki képesítését műszaki, fejlesztési és műanyag-feldolgozási területen hasznosította. Végigjárta a ranglétra szinte valamennyi fokát a beosztott üzemmérnöktől a gyárvezetőn át a műszaki titkárig. A Tiszai Vegyi Kombináttól vonult nyugdíjba.

Folyamatosan szerepet vállalt a vállalat, a város és a térség közéletének alakításában. Különböző szakmai, ifjúsági és politikai szervezetekben töltött be tisztségeket. A változásokban és változtatásokban aktív szerepet vállalt. A rendszerváltás előtti utolsó ciklusban (1985-1990) a térség országgyűlési képviselője volt.

Tiszaújváros képviselő-testülete 2006-ban Pro Urbe Életműdíj kitüntetést adományozott részére. Aktívan töltött nyugdíjas éveinek 2017-ben bekövetkezett halála vetett véget.

f.l.