Állásajánlat - 2 fő óvodapedagógus

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 


A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2021. 09. 01- 2021.12.30.
határozatlan idejű, 2021.12.31-től

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

A munkavégzés helye:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Munkaköri feladatait az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épített helyi Pedagógiai Program, valamint az óvoda éves Munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint, önállóan és felelősséggel végzi.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Egészségügyi alkalmasság

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (220/2021.), valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Micskiné Bodó Erzsébet nyújt, a 06 70/380-6900 telefonszámon.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

pdfPályázati felhívás

 
 
 
 
 
Leíratkozna?