You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Állásajánlat - Közterület-felügyelő

Állásajánlat - Közterület-felügyelő
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
   

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő közterület-felügyelői munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Tevékenységi kör, ellátandó feladatok:
A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, közterületen folytatott tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által tiltott tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, valamint közreműködés a közrend és a közbiztonság védelmében. Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása. Együttműködés a polgárőrséggel, rendőrséggel. Tiszaújváros térfigyelő kamerarendszerének használata.

Pályázati feltételek:

 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 30. pontjának I. vagy II. besorolási osztályban felsorolt végzettségek, szakképesítések,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély

Előnyt jelent: közterület-felügyelői vizsga, helyismeret, közigazgatási gyakorlat.

Bérezés és juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) rendelkezései és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint. A cafetéria összege bruttó 250.000 Ft/év, utazási költségtérítés.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél,
 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tartalommal,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdései alapján,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, továbbításához, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • nyilatkozat a Kttv. 84-86. §-ai alapján, mely szerint összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 3.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.

Érdeklődni lehet a 49/548-014 telefonszámon.

 
 
 
 
 
Leíratkozna? Leíratkozás

Email built with AcyMailing