You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Állásajánlat - Szociális munkatárs

Állásajánlat - Szociális munkatárs
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 


Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban szociális munkatárs munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Munkaköri feladatok:

Ellátja az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz kapcsolódó ügyintézői feladatokat. Tájékoztatja az érdeklődőket az adható támogatásokról, valamint az igénybevétel feltételeiről. Kezeli a beérkezett kérelmeket, kapcsolatot tart az ügyfelekkel, majd döntésre előkészíti a támogatásokkal kapcsolatos ügyeket. Közreműködik a város szociális ellátórendszerét érintő testületi és bizottsági előterjesztések előkészítésében, a döntések végrehajtásában, azok ellenőrzésében. Gondoskodik a feladatellátását érintő nyilvántartások vezetéséről.

Pályázati feltételek:

 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Előnyt jelent:

 • A közigazgatásban szerzett gyakorlat, ügyfélfogadás terén szerzett tapasztalat, közigazgatási alap vagy szakvizsga megléte.

Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) rendelkezései és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint. A cafetéria összege bruttó 250.000 Ft/év, utazási költségtérítés.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Kísérőlevelet.
 • Fényképes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tartalommal, valamint az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket (oklevelek, bizonyítványok másolatai).
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a Kttv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján.
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, továbbításához, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
 • Nyilatkozat a Kttv. 84-86. §-ai alapján, mely szerint összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 6.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 17.

Az állás leghamarabb 2024. január 10-től tölthető be.

A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.

Érdeklődni lehet a 49/548-014 telefonszámon.

 
 
 
 
 
Leíratkozna? Leíratkozás

Email built with AcyMailing