You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

2023.10.26. - Tiszaújváros Város Önkormányzata - VMware vSAN licenszek beszerzése

2023.10.26. - Tiszaújváros Város Önkormányzata - VMware vSAN licenszek beszerzése
fvaicontv
www.tiszaujvaros.hu | +36 (49) 548 -000 | beszerzes@tujvaros.hu

Ajánlattételi felhívás - Tiszaújváros

 

Tisztelt Ajánlattevő!

Tiszaújváros Város Önkormányzata /Ajánlatkérő/ (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:
VMware vSAN licenszek beszerzése
 Mellékletek:

Email built with AcyMailing